#

Projecte de rehabilitació integral d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a Vallbona d’Anoia

Final del Projecte i obra: En curs
Col·laboradors: Santi Broch i Miquel

Aquest projecte consisteix en la rehabilitació integral d’un edifici unifamiliar entre mitgeres compost per Planta Semisoterrani, Planta Baixa, Planta Primera i Sotacoberta.

L’objectiu principal era dotar de llum els espais ja que l’estat inicial era de petites sales fosques i passadissos estrets.

Les directrius principals que ens va donar el client eren mantenir la situació de la cuina i crear una cuina oberta.

La proposta genera una sala diàfana de cuina amb illa, una part de menjador seguit de la sala d’estar i una nova disposició de les escales.

S’aconsegueix crear un nucli d’escales lleugeres metàl·liques que dota de gran protagonisme a la distribució de cada planta.

També s’opta per la combinació de la fusta natural, el blanc mate en contrast amb el negre mate de les escales i la pedra gris fosc pels revestiments de la cuina i dels banys.

En la Planta Primera es distribueixen dues habitacions de matrimoni amb un bany complet i una gran terrassa amb tonalitats grises amb combinació amb la façana de color gris.