#

Projecte d’obra nova d’un habitatge unifamiliar fent xamfrà a Vallbona d’Anoia

Final del Projecte i obra: En fase de Bàsic-Executiu
Col·laboradors: Santi Broch i Miquel

Aquest projecte consisteix en l’obra nova d’un habitatge unifamiliar fent xamfrà i format per Planta Baixa i planta Pis.

L’objectiu principal era situar l’edifici fent mitgera amb l’edifici veí optimitzant d’aquesta manera l’espai de jardí en la cantonada del solar.

Les directrius principals que ens va donar el client era un programa dotat per una cuina semiconnectada amb el menjador/sala, una habitació de matrimoni i dues amb una sala prèvia diàfana, un bany en Planta Baixa amb accés per l’interior de l’habitatge i pel jardí, un garatge i una piscina exterior.

En aquest projecte s’opta per un element central que és el pati de llum que organitza les diferents plantes i alhora les connecta verticalment. Gràcies a aquest element la llum és un dels elements principals de l’habitatge.

Ens trobem amb una parcel·la amb dos nivells perquè els carrers que delimiten la parcel·la tenen cotes diferents, i per això es planteja una planta entresol per la zona de garatge i sala de màquines.

A l’accés de l’habitatge el pati atorga de llum l’entrada i proporciona un fons vegetal. La distribució de la Planta Baixa s’ha pensat de manera que es pugui anar recorrent de forma lineal i en diagonal fins a arribar a la cuina, l’estança amb més vida de la casa.

En Planta Baixa s’organitza una habitació de convidats, un bany general, i la zona de dia, mentre que a la Planta Pis s’organitzen les habitacions, estances de servei i sales de descans.

A façana apareix un element que dota de linealitat i connecta els dos volums definits per les inclinacions inverses de les dues aigües.

La materialitat exterior es basa en la combinació de la pedra calcària de la zona amb el SATE (aïllament per exterior per optimitzar les prestacions tèrmiques interiors), de manera que li atorga un estil Mediterrani.