#

Projecte d’obra nova d’un habitatge unifamiliar aïllat a Capellades

Aquest projecte consisteix en l’obra nova d’un habitatge unifamiliar aïllat format per Planta Soterrani, Planta Baixa i Planta Sota coberta.

Ens trobem amb una parcel·la amb molt desnivell situada a la zona alta de Capellades, i amb límit a l’Avinguda Matias Guasch.

A causa de la configuració de la parcel·la es va estudiar la millor opció per col·locar la casa obrint-se cap a la cantonada i així poder optimitzar l’espai del jardí.

En planta la casa se situa com una mena de L, amb l’accés en el punt d’articulació de les dues ales.

Les directrius principals que ens va donar el client era un programa dotat per una cuina oberta al menjador/sala, una suite amb vestidor i bany complet, una habitació secundària de matrimoni i una sala diàfana a sota coberta per utilitzar com a sala de gimnàs.

En aquest projecte s’opta per la coberta plana, per crear una certa harmonia del conjunt perquè en planta es produeixen una sèrie de retranques, necessitàvem un element que unís tots els volums volumètrics.

A l’accés de l’habitatge ens trobem amb un element articulador en aquest cas un armari que distribueix i separa les dues zones: zona de nit i zona de dia.

Des del menjador tenim vistes a la bassa de Capellades i en sentit contrari i a través d’una gran obertura de forma quadrada, un arbre que dota de privacitat amb el carrer d’accés.

La materialitat exterior es basa en la combinació de la pedra calcària de la zona amb el SATE (aïllament per exterior per optimitzar les prestacions tèrmiques interiors), de manera que se li atorga un estil Mediterrani.